PROFESORUL NAUM A. NARȚOV (1894–1978) SAU ITINERARUL UNUI ISTORIC AVENTURIER

Demir DRAGNEV, Ion Valer XENOFONTOV, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Pe baza izvoarelor istorice inedite se prezintă aspecte din biografia privată, didactică și științifică a lui Naum Arianovici Narțov, primul doctor (habilitat) în istorie, profesor universitar din RSS Moldovenească. Având o biografie
creată în autonomia moldovenească din stânga Nistrului și o activitate formată în refugiu în anii celui de-al Doilea
Război Mondial, protagonistul articolului de față prezenta semnalmentele unui personaj „de perspectivă” în epocă.
A activat ca șef al Catedrei de istorie a popoarelor din URSS și al Catedrei de istorie a Moldovei a Facultății de Istorie a Institutului Pedagogic din Chișinău și ca șef al Secției de istorie a Moldovei la Institutul de Istorie, Limbă și
Literatură a Bazei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS. A elaborat proiectul primului manual de istorie a
Moldovei. Cariera sa a fost însă rapid mușamalizată și compromisă, în mare parte din cauza campaniilor ideologice
staliniste ale vremii, a „descoperirii” că „regele e gol” și a factorului subiectiv, care nu a umbrit scenariul profesional
al acestui aventurier de epocă.
Cuvinte-cheie: învățământ superior, istorie, activitate didactică, știință, profesor, istoric, Naum Arianovici Narțov,
RSS Moldovenească.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum10(180)2023_06

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Статьи