HIBRIDIZAREA LIMBAJULUI STANDARD: ACCEPȚIE ȘI DEFINIRE

Inga GALBEN, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Evoluția limbii ca entitate complexă, care s-a dezvoltat dinamic și s-a modelat de secole prin influențe istorice,
culturale și sociale, este obiect de cercetare pentru specialiști din domeniul lingvisticii și alte științe sociale, interesul fiind stimulat în mare parte de contextul actual al globalizării și evoluției tehnologiilor informaționale. Lucrarea
de față este parte a tezei de doctorat și are drept scop examinarea procesului de modificare și evoluție a limbajului
standard; în mod special, vom analiza fenomenul hibridizării limbii române cu exemple ale comunicării din mediul
online și din mediul profesional. Exemplele le vom aduce, în mare parte, din textele plasate pe rețelele de socializare
Facebook și Linkedin, platforme de comunicare virtuală care înregistrează schimbul de limbaj în timp real.
Cuvinte-cheie: hibridizare, schimbarea limbajului, pidginizare, comunicare virtuală.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum10(180)2023_13

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Статьи