INTERPRETĂRI ALE METAFOREI ÎN LINGVISTICA MODERNĂ

Halil SERRAC, Liceul Moldo-Turc „Orizont”, Turcia

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Articolul include descrierea diversității aspectelor ce țin de metaforă ,fiind rezultatul analizei minuțioase a zeci de
studii europene și americane despre metaforă și prezintă rezultatele unei panorame analitice a acestora. Ca urmare,
această analiză include o serie de aspecte de actualitate. Una dintre ele este dezvoltarea unei teorii a metaforei care să
integreze diverse abordări (lingvistică, cognitivă, comunicativă și pragmatică) ale studiului metaforei, reproducând
schimbarea unei abordări cognitiv-lingvistice a analizei limbajului figurativ.
Cuvinte-cheie: teoria metaforei conceptuale, teoria neuronală a metaforei, teoria relevanței, teoria cognitivă.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum10(180)2023_15

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Статьи