REPREZENTAREA LINGVISTICĂ A DIMENSIUNILOR CULTURALE

Adela MANOLII, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Cultura reprezintă programarea colectivă a spiritului prin care membrii unui grup se disting unii de alții. Gândirea
românească a atribuit limbii un rol deosebit în configurația identității naționale. Limba este element esențial într-un
sistem cultural, principalul instrument de cunoaștere și dezvoltare a lumii exterioare, pătrunzând în toate sferele
societății. Vocabularul unei limbi reflectă cultura vorbitorilor săi. Educația prin cultură îl învață pe vorbitor să recunoască și să înțeleagă problemele deja formulate, care sunt ale altora. Este bine ca educația să le asigure tinerilor mai
întâi o intrare în cultura proprie, în spaţiul comunităţii lor de cultură și abia apoi să se integreze în comunităţile de tip
macro. Pentru poporul român, limba reprezintă leagănul etnogenezei și al continuității, conștientizarea originilor sale.
Cuvinte-cheie: cultură, limbă, tablou lingvistic, cultură lingvistică, niveluri ale culturii, lingvoculturologie,
educație prin cultură.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum10(180)2023_17

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Статьи