IDENTITATEA LINGVISTICĂ ȘI IMPACTUL CUTLURII ORGANIZAȚIONLAE CORPORATIVE

Inga GALBEN, Viorica MOLEA, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Prin prezentarea unor studii de caz, articolul analizează schimbarea limbajului în cadrul organizațiilor multinaționale
sub influența managementului străin, având în prim-plan stilurile de comunicare ale managerilor, care afectează comportamentul lingvistic al subordonaților și poziționarea culturală a acestora. Limbajul reprezintă un indicator al statutului și autorității în comunitățile profesionale din cadrul organizațiilor multiculturale. Alegerile lingvistice ale managerilor influențează adoptarea de către subordonați a unor forme lingvistice similare la nivel lexical, forme de exprimare
și termini de specialitate, care ulterior sunt adaptate limbii materne. Engleza este limba globală în mediul de afaceri,
simplificând comunicarea, dar generând reacții de reticență din partea unor angajați, întrucât nivelul de calificare profesională este direct proporțional abilităților lingvistice, respectiv duce la limitarea diversității lingvistice. Studiile de caz,
precum politica gigantului din domeniul tehnologiilor informaționale Rakuten privind comunicarea exclusivă în limba
engleză, ilustrează cum competența lingvistică afectează strategic corporațiile multinaționale, influențând identitatea
culturală. În ansamblu, textul explorează complexitatea limbii în mediul profesional, evidențiind evoluția sa și modelarea comunicării organizaționale cu utilizarea unui limbaj hibridizat.
Cuvinte-cheie: lingua franca, comunicare organizațională, influență managerială, cultură, identitate lingvistică.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum10(180)2023_18

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Статьи