Înregistrare manuscrise

Autentificare sau Înregistrare pentru a depune un manuscris.

Lista de verificare a pregătirii depunerii manuscrisului

Ca parte a procesului de depunere de manuscrise, autorii sunt obligați să verifice respectarea regulilor de înregistrare manuscrise, ținând cont de elementele următoare, în caz contrar trimiterile putând fi returnate autorilor care nu respectă aceste reguli.
  • Prezentul manuscris nu a fost publicat anterior, nici nu este trimis altei reviste spre examinare (sau o altă explicație a fost furnizată în Comentarii pentru editor).
  • Manuscrisul este fișier document în format OpenOffice, Microsoft Word, sau RTF.
  • Acolo unde a fost posibil, au fost furnizate adrese URL pentru referințe.
  • Textul este spațiat la un rând; folosește un font de 12 puncte;folosește font cursiv pentru sublinieri (sublinierile sunt acceptate doar pentru adresele URL); graficele, figurile și tabelele sunt amplasate în text, în mod exceptional sunt plasate la finalul lucrării.
  • Textul respectă cerințele stilistice și bibliografice prezentate în Ghidul autorului.

Статьи

Политика раздела по умолчанию

Declarație de confidențialitate

Numele și adresa de e-mail introduse pe acest site vor fi utilizate exclusiv în scopurile declarate ale acestui jurnal și nu vor fi puse la dispoziție pentru niciun alt scop unei alte părți.