CADRU CONCEPTUAL ȘI COORDONATE ALE PROCESULUI INOVAȚIONAL

Cristina PANFIL Institutul Național de Cercetări Economice

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Un concept de o mare actualitate care merită să fie înțeles și promovat continuu este cel al inovării. În prezen- tul articol ne propunem să elucidăm cadrul conceptual și coordonatele procesului inovațional ca fenomen general imanent vieții și activității umane. Abordând procesul inovațional prin prisma relației cauză – efect, sunt puse în legătură creativitatea umană, acțiunile creative și inovația, ca rezultat al interacțiunii acestora, în cadrul unui sis- tem inovațional. De asemenea, în baza analizei literaturii de specialitate, sunt evidențiate caracteristicile procesului inovațional, obiectivele și efectele acestuia, sunt sintetizate modelele procesului inovațional și tipurile inovațiilor și este elaborată o tipologie standardă a inovațiilor.

Cuvinte-cheie: nevoi, creativitate, inovare, proces inovațional, tipologia inovațiilor, efecte ale inovațiilor, modele ale procesului inovațional.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum11(01)2023_06

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Статьи