UNELE ASPECTE ALE ANALIZEI RENTABILITĂŢII CAPITALULUI PROPRIU ÎN APLICAREA MODELELOR FACTORIALE

Alexandru TCACI Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În acest articol sunt abordate unele probleme aparente în aplicarea practică a modelelor factoriale a rentabilită- ţii capitalului propriu. Investigaţiile noastre demonstrează că problema principală constă în interpretarea influenţei pârghiei financiare (a gradului de îndatorare). Din aplicaţia modelelor factoriale rezultă că cu cât se măreşte pârghia financiară, cu atât este mai ridicată rentabilitatea capitalului propriu. Însă în practica economică, creşterea gradului de îndatorare nu poate contribui permanent la majorarea rentabilităţii capitalului propriu deoarece limita admisă a gradului de îndatorare poate să constituie nu mai mult de 70% din sursele totale. Depăşirea acestui nivel limitează independenţa financiară a întreprinderii ceea ce duce la un risc financiar înalt. Pentru înlăturarea acestor probleme se propune interpretarea cu prudenţă a sensului economic a factorilor care exprimă structura de finanţare (pârghia financiară) a entităţii şi a rolului acestora în identificarea rezervelor de majorare a rentabilităţii capitalului propriu.

Cuvinte-cheie: analiză, modele factoriale, pârghie financiară, rentabilitatea capitalului propriu, solvabilitate, structură de finanțare, sistem fiscal.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum11(01)2023_08

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Статьи