PROMOVAREA ONLINE A INSTITUȚIEI MEDIA: PRINCIPII ȘI STRATEGII. STUDIU DE CAZ: IP COMPANIA „TELERADIO-MOLDOVA”

Vitalie GUȚU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Asistăm la o dominantă a digitalului ce schimbă comportamentul, abordarea și percepția consumatorului/utilizatoru- lui asupra realității în care trăim și a modului cum gândim și acționăm. Astfel, ritmul aparițiilor online dictează nevoia de a implementa strategii și planuri de emanare a capacităților de interconexiune viabilă între lumea reală și cea digitală, care participă la formarea identității personale sau instituționale din optica structurilor online. În context, fenomenul virtual impune prezență și atitudine, iar aceste lucruri atrag după sine și efecte de vizibilitate și de conținut. Din această perspectivă, articolul dat vine să demonstreze cum arhitectonica informațională capătă noi dimensiuni și devii „rezi- dent digital” indiferent de statutul pe care îl deții în arealul online: fie ai rolul de emițător de mesaje sau receptorul al conținuturilor. Integrarea în spațiul digital a instituției media și asigurarea dinamismului și interacțiunii cu utilizatorul/ publicul-consumator poate fi perpetuată prin intermediul unor strategii de promovare, care la rândul lor tind să maximi- zeze performanța, abilitatea de a încorpora canalul tradițional la standardele new media prin inovație și competitivitate.

Cuvinte-cheie: promovare online, marketing digital, vizibilitate virtuală, platforme digitale media, instrumente de promovare, conținut jurnalistic online.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum11(01)2023_11

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Статьи