TELEVIZIUNEA DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANII DE HOTAR ÎNTRE EPOCI (1978 – 1988)

Boris PARFENTIEV Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Perioada analizată a istoriei televiziunii din Republica Moldova (1978–1988) cuprinde anii de trecere de la sis- temul politic totalitarist spre o societate democratică. Însă, emisia de la sfârșitul anilor ‹70, începutul anilor ‹80, continua să se desfășoare în aceleași condiții de cenzură crasă, caracteristică perioadelor precedente. Politicile edito- riale ale vizualului erau axate pe reflectarea educaţiei comuniste a poporului, a propagandei de partid şi a oglindirii întrecerii socialiste interminabile „de la congres la congres”.

În a doua jumătate a anilor ‹80, când oficial au fost anunţate politicile de restructurare, de transparenţă şi de demo- cratizare, schimbările în mass-media devin mai vizibile şi mai semnificative. La început, apar mai multe emisiuni, în care se pun în discuţie modalităţile de construire a unui nou model de socialism – „socialism democratic”, „socialism dezvoltat”, „socialism cu faţă umană” şi alte invenţii ale ideologiei comuniste. Însă, tot mai des în emisie răsună sin- tagme neobişnuite pentru telespectatorul sovietic, cum ar fi „valori general-umane”, „pluralism de opinii”, „sistem democratic” ş.a. În societate tot mai insistent răsunau deja viziuni şi idei noi de transformare a comunităţii, de schim- bări radicale politice, sociale, economice, care într-un viitor apropiat au adus prăbuşirea monopolului partidului-stat, dispariţia televiziunii centralizate de stat şi apariţia unui sistem concurenţial al audiovizualului.

Cuvinte-cheie: televiziune, restructurare, democratizare, politici editoriale, propagandă televizată, sistem de gu- vernare, totalitarism.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum11(01)2023_13

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Статьи