MASS-MEDIA ȘI MULTIMEDIA CA FACTORI EDUCATIVI

Nadejda SCOBIOALĂ Colegiul Național de Comerț al ASEM

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Societatea actuală este dominată de mass-media și, mai nou, de multimedia care s-au impus ca o componentă esențială a lumii contemporane. Mijloacele moderne de comunicare reprezintă un element fundamental al relaţiei omului cu lumea înconjurătoare. Informaţiile transmise prin intermediul acestor inovaţii tehnologice constituie una din sursele importante ale formării universului spiritual al omului zilelor noastre. De aici necesitatea de a privi aceste mijloace ca pe nişte suporturi în educarea tinerilor de toate vârstele. Respectiv mass-media, pe lângă un mijloc de informare, este și un factor al educaţiei, chemat să amplifice, să constituie sau să diversifice experienţele cognitive şi comportamentale ale indivizilor. Cum comunicarea de masă face parte din multiplele dimensiuni ale contextului so- cio-cultural în care cresc şi se formează copii, timpul afectat consumului de mesaje mediatice, îndeosebi audio-vizu- ale, este mare și are numeroase implicaţii directe sau indirecte, imediate sau latente, asupra dezvoltării personalităţii acestora aflate în plin proces de formare. Ca urmare, modificări substanţiale se produc la nivelul personalităţii lor, prin generarea de opinii, atitudini şi comportamente noi. Aportul educativ al mass-media și multimedia se realizează prin transmiterea de informaţii, impunerea de valori, atitudini, modele comportamentale, având, astfel, un rol deose- bit în constituirea codului socio-cultural al subiectului.

Cuvinte-cheie: mass-media, multimedia, educație, consum mediatic, mijloace de comunicare, tehnologii infor- maţionale, comunicarea de masă.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum11(01)2023_17

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Статьи