REPORTERUL TV CA „PROFESIONIST AL PRIVIRII”

Dumitru ȚURCANU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Un criteriu fundamental în realizarea reportajului de televiziune este participarea nemijlocită a autorului la eveni- ment. Complexitatea, amploarea, profunzimea, veridicitatea, echilibrul, imparțialitatea reflectării, dar și înțelegerea acestui eveniment, depind în cea mai mare măsură de gradul de documentare a reporterului, de capacitatea, iscusința și talentul acestuia de a vedea acțiunile, personajele, actorii în toate dimensiunile spațiale, temporale, cognitiv - emo- tive și spectaculare ale realității, prezentată în media tv. Dihotomia reflectării realității obiective printr-o abordare subiectivă a evenimentului de către reporterul de televiziune, urmează, în temeiul rigorilor de profesionalism jurna- listic, să fie soluționată în favoarea intereselor unui public cât mai larg.

Cuvinte-cheie: reportaj de televiziune, documentare, realitate obiectivă, echilibru, imparțialitate, abordare su- biectivă, politică editorială, spectacol.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum11(01)2023_20

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Статьи