LA UN AN DUPĂ REFORMĂ: AȘTEPTĂRI ȘI REZULTATELE TRANSFORMĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Dragoș CIMPOIEȘ, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Articolul își propune să evalueze efectele reformei învățământului superior din Moldova la un an de la punerea în aplicare, concentrându-se pe consolidarea universităților publice, clasamentele internaționale, alocările bugetare și numărul de studenți, precum și alinierea la practicile UE.

Studiul utilizează o abordare bazată pe metode mixte, colectând date din rapoartele instituționale, publicațiile gu- vernamentale și bazele de date internaționale. Pentru evaluare sunt utilizați indicatori-cheie de performanță și analize comparative cu țările UE. Cercetarea constată că reforma a reușit să raționalizeze sectorul învățământului superior, dar nu a reușit să îmbunătățească clasamentele internaționale sau alocările bugetare. În special, aceasta a exacerbat scăderea numărului de înscrieri ale studenților.

Lucrarea oferă în mod unic o evaluare la un an după reformă, luând în considerare atât impactul intern, cât și implicațiile europene mai largi, umplând astfel o lacună în literatura de specialitate existentă.

Cuvinte-cheie: reforma învățământului superior, consolidarea universităților, clasament, buget, Republica Moldova.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_02

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи