CENTRUL DE CERCETARE ȘI INOVARE CA FACTOR DE PERFORMANȚĂ A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL

Veronica PRISACARU, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Obiectivul de bază al cercetării a constat în conceptualizarea centrelor de cercetare și inovare, precum și în eluci- darea semnificației acestora ca factor de creștere a calității ofertei de învățământ superior. Pentru atingerea obiectivu- lui menționat, au fost utilizate următoarele metode de cercetare: sinteza abordărilor conceptuale ale centrelor de cer- cetare și inovare, metoda sondajului de opinie, generalizarea bunelor practici de funcționare a centrelor de cercetare și inovare din diferite universități. Pe baza impactului educațional, economic și social pe care îl pot exercita centrele de cercetare și inovare, a fost argumentată importanța acestora pentru creșterea eficienței învățământului profesional.

Cuvinte-cheie: ecosistem de inovare, parteneriat, performanță, centru de cercetare și inovare, universitate.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_04

Descărcări

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи