COMPONENTA INFORMAȚIONALĂ A ASIGURĂRII SECURITĂȚII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII

Nadiia DAVYDENKO, Alina BURIAK, The State Tax University, Irpin city, Kyiv region, Ukraine

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În condițiile moderne, securitatea informațională a unei întreprinderi este o componentă importantă a securității financiare a acesteia, deoarece informația este parte integrantă a contextului de modernizare a întreprinderii în ve- derea concurenței pe piață. Neglijarea proceselor de gestionare a riscurilor informaționale poate duce la pierderea de către întreprindere a activelor intangibile, ceea ce va duce la destabilizarea securității financiare a întreprinderii și la imposibilitatea de a-și menține propria competitivitate în viitor.

Scopul articolului este de a găsi abordări de prevenire a riscurilor informaționale, de a determina algoritmul acțiunilor de diversificare a riscurilor informaționale la diferite niveluri de suport informațional și de a elabora un set de măsuri de protecție a sistemului informațional pentru securitatea financiară a unei întreprinderi.

Cercetarea se bazează pe metode științifice generale. În special, abordarea sistematică a fost utilizată pentru a descrie esența securității financiare ca o categorie economică; metodele de abstractizare și sinteză științifică au fost utilizate pentru a determina direcțiile impactului potențial al riscurilor informaționale, iar generalizarea a fost utilizată pentru a trage concluzii. Baza informațională constă în lucrări de cercetare ale cercetătorilor ucraineni și internaționali.

Articolul studiază suportul informațional al unei întreprinderi. Sunt luate în considerare măsurile de prevenire a riscurilor informaționale în sistemul de securitate financiară a întreprinderii. A fost elaborată schema de susținere informațională a securității financiare a întreprinderii.

Cuvinte-cheie: sistemul de protecție a întreprinderii, securitate financiară, riscurilor informaționale.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_05

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи