SITUAȚIA ACTUALĂ A TAXELOR DE MEDIU ÎN UCRAINA

Natalia MOCANU, Moldova State University Olena NOVYTSKA, Marharyta DAVYDENKO, The State Tax University, Irpin city, Kyiv region, Ukraine

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Principiile fundamentale ale impozitării mediului, care servesc drept piatră de temelie pentru stimularea dezvoltării durabile, au fost dezvoltate în continuare. S-a constatat că actualul cadru fiscal de mediu din Ucraina nu își îndeplinește în mod eficient rolurile pe care le are în vedere, și anume acela de a stimula practicile responsabile din punct de vedere ecologic și de a oferi compensații pentru impactul asupra mediului. În plus, comunitatea de afac- eri percepe frecvent creșterile de taxe ca fiind nimic mai mult decât o povară fiscală suplimentară. Având în vedere aceste constatări, a fost formulat un set de recomandări pentru a spori eficacitatea impozitării mediului în calitatea sa de catalizator pentru dezvoltarea durabilă, inspirându-se din cele mai bune practici observate la nivel internațional.

Aceste îmbunătățiri propuse cuprind o serie de strategii. Acestea includ perfecționarea cadrului conceptual al taxei de mediu, în special în ceea ce privește emisiile de CO2, și modernizarea altor categorii de taxe de mediu. O altă sugestie vitală implică ajustarea proporțiilor de alocare a veniturilor fiscale provenite din taxele de mediu între difer- itele niveluri ale bugetelor guvernamentale. Această ajustare urmărește să încurajeze o abordare mai coerentă și mai coordonată a politicii fiscale de mediu. În plus, se pune accentul pe optimizarea utilizării veniturilor fiscale generate de impozitarea mediului, alături de consolidarea unei monitorizări cuprinzătoare a conformității și introducerea unui sistem de stimulare orientat spre facilitarea unei treceri treptate către o economie fără emisii de dioxid de carbon.

Punerea în aplicare a acestor recomandări are potențialul de a crește gradul de conștientizare a problemelor de mediu și eficiența fiscală generală în Ucraina. Aceasta, la rândul său, poate atrage întreprinderile să investească în tehnologii și procese de producție ecologice. Pe termen lung, aceste inițiative au ca scop stimularea transformării ecologice a întreprinderilor și insuflarea unei culturi de utilizare responsabilă a resurselor energetice. Astfel de efor- turi sunt pregătite să contribuie la tranziția treptată a economiei către sustenabilitate, încurajând inovarea în epoca postbelică, ținând cont în același timp de interesele tuturor părților interesate implicate.

Cuvinte-cheie: taxare de mediu, emisii, venituri fiscale, economie fără carbon.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_06

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи