DIAGNOSTICUL BIBLIOGRAFIC AL LOGISTICII VERZI: INTERACȚIUNE SAU RETROACȚIUNE ÎN ACTIVITATEA PRACTICĂ

Elena CARP, Universitate de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În prezent, există multe moduri de a înțelege durabilitatea și dezvoltarea durabilă. În rândul cercetătorilor de astăzi, există perspective diferite privind modul de abordare a conceptului de logistică ecologică. Fiind una dintre componentele principale ale conceptului de dezvoltare durabilă, o abordare sistematică a logisticii ecologice permite luarea în considerare a tuturor celorlalte componente ale acesteia. În termeni economici, aceasta înseamnă planifi- carea și gestionarea activităților logistice pentru a obține beneficii economice maxime. Din punct de vedere social, avem în vedere asigurarea unor condiții de lucru sigure pentru angajații companiei, precum și fabricarea de produse sigure și de înaltă calitate și/sau implementarea unor servicii ecologice. Din punct de vedere ecologic, ne referim la reducerea impactului negativ asupra mediului prin aplicarea tehnologiilor moderne. Este evident că, în ciuda diferi- telor abordări pentru înțelegerea logisticii ecologice, aceasta are un caracter atât aplicativ, cât și practic.

Logistica ecologică este un factor important de diferențiere în afaceri, deoarece demonstrează poziționarea com- paniei în raport cu viitorul pieței și al economiei, precum și angajamentul său față de consumatori și mediu. An- gajamentele pentru o logistică durabilă oferă beneficii precum o bună reputație corporativă, economii de costuri, responsabilitate față de mediu, eficiența lanțului de aprovizionare și oportunități pentru noi parteneriate. Prin urmare, logistica ecologică este un pas înainte care poate fi implementat de toate companiile, indiferent de segmentul sau dimensiunea acestora.

Cuvinte-cheie: practici logistice ecologice, achiziții durabile, lanț de aprovizionare ecologic, dezvoltare durabi- lă, logistică ecologică.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_08

Descărcări

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи