CONCEPTUL DE TRANZIȚIE CĂTRE O ECONOMIE VERDE: OPORTUNITĂȚI ȘI RISCURI

Natalia COȘELEVA, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Scopul lucrării este de a analiza conceptul de ,,economie verde” ca o componentă importantă a dezvoltării dura-

bile a societății, inclusiv diferența acesteia față de economia tradițională ,,brună”, principiile, prioritățile și strategia acesteia - asigurarea creșterii economice ,,verzi”.

Au fost utilizate metode de cercetare precum analiza (pentru a dezvălui principalele prevederi teoretice ale con- ceptului), inducția (pentru a identifica principalele tendințe și succesiunea schimbărilor) și sinteza (pentru a formula concluzii).

Conceptul de ,,economie verde” este asociat nu numai cu probleme de mediu, ci și cu aspecte legate de bunăstarea socială a societății, ceea ce implică o poziție activă a statului, a organizațiilor publice și a cooperării între țări. Exem- plul țărilor din Uniunea Europeană arată că introducerea inovațiilor tehnologice, conștientizarea publicului, utilizarea rațională a resurselor naturale și conservarea resurselor reprezintă cheia eficienței economiei ,,verzi”.

Se încearcă să se determine soluția optimă la contradicția dintre dezvoltarea simultană a economiei ,,verzi” și creșterea economică.

Cuvinte-cheie: ..ecologie”: economie ,,verde”, creștere ,,verde”, dezvoltare durabilă, conservarea resurselor, mediu.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_09

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи