TENDINȚELE ACTUALE ALE CREDITĂRII BANCARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Marina IOVU-CARAUȘ, Victoria LISNIC, Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Creditarea bancară reprezintă forma de bază a activității de creditare în Republica Moldova, precum și nucleul sistemului național de creditare. Aceasta are funcția importantă de a contribui la funcționarea normală a sistemului financiar și de a contribui la dezvoltarea economică a țării. Scopul de bază al cercetării efectuate a fost determina- rea tendințelor de bază ale evoluției creditării bancare în Republica Moldova, precum și evidențierea transformă- rilor calitative ale acesteia. Pentru aceasta, au fost examinate rapoartele financiare oficiale în domeniul abordat, precum și informațiile aferente publicate în sursele deschise de informare. Cercetările efectuate au demonstrat o anumită expansiune continuă a activității de creditare a băncilor locale.

La fel, pe parcursul ultimilor ani a avut loc o anumită transformare calitativă a acesteia prin explorarea unor segmente și nișe distincte ale pieței, aplicarea tehnologiilor digitale avansate, precum și adaptarea continuă la condițiile mobile ale pieței financiare naționale. Băncile comerciale de top pot fi considerate drept principalii promotori ai dezvoltării creditării bancare. Crizele de suprarezistență și de pandemie, precum și măsurile anticriză întreprinse de instituțiile publice abilitate, reprezintă factori de stimulare a procesului inovativ pe piața creditului bancar. Acest articol vine să prezinte o imagine complexă a creditării bancare în dinamica ultimului deceniu.

Cuvinte-cheie: bancă, sistem bancar, creditare bancară, produs de creditare.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_10

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи