NEGOCIEREA CA INSTRUMENT DE REALIZARE A OBIECTIVELOR

Iuliana DRĂGĂLIN, Galina LISA, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Acest articol explorează rolul esențial al negocierii ca instrument versatil pentru atingerea obiectivelor personale și profesionale. Scopul este de a elucida modalitățile multiple în care negocierea servește ca mijloc de depășire a obstacolelor, de rezolvare a conflictelor și de creare a unor rezultate reciproc avantajoase în diverse contexte. Examinând aplicațiile, strategiile și impactul acesteia, acest articol își propune să sublinieze importanța negocierii în realizarea obiectivelor.

Acest studiu utilizează o analiză cuprinzătoare a literaturii existente, cuprinzând articole academice, studii de caz și exemple practice din diverse domenii. Acesta sintetizează perspectivele din teoriile negocierii, cercetările psiho- logice și experiențele din lumea reală pentru a oferi o perspectivă holistică asupra eficacității negocierii în atingerea obiectivelor. În plus, sunt utilizate scenarii ilustrative și dovezi anecdotice pentru a exemplifica strategiile și rezul- tatele negocierilor.

Articolul concluzionează că negocierea reprezintă un instrument primordial pentru atingerea obiectivelor datorită capacității sale de a rezolva conflicte, de a maximiza valoarea și de a încuraja colaborarea. Prin comunicare eficientă, adapt- abilitate și rezolvarea creativă a problemelor, negocierea poate facilita soluții avantajoase pentru ambele părți, permițând astfel indivizilor să navigheze printre provocări și să valorifice oportunitățile. Mai mult, acest studiu subliniază importanța construirii și menținerii unor relații pozitive prin negociere, care pot avea implicații durabile pentru eforturile viitoare.

În timp ce importanța negocierii în diverse sfere este recunoscută pe scară largă, acest articol contribuie la acest discurs prin consolidarea și contextualizarea diverselor fațete ale negocierii ca instrument de realizare a obiectivelor. Prin sintetizarea perspectivelor dintr-o serie de discipline și prin oferirea de exemple practice, acesta oferă o resursă cuprinzătoare pentru înțelegerea rolului multifațetat al negocierii în atingerea obiectivelor. În plus, articolul subliniază impactul pe termen lung al negocierii asupra construirii relațiilor, o dimensiune adesea neglijată în discuțiile privind realizarea obiectivelor, oferind astfel o perspectivă nouă asupra acestui aspect crucial.

Cuvinte-cheie: negociere, stabilirea obiectivelor, convingeri implicite de negociere, obiective de realizare, impas, negociere distributivă, negociere integrativă.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_11

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи