SĂNĂTATEA ȘI IGIENA- FACTORI ÎN SPORIREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI TURISTIC

Ina DOMBROVSCHI, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Turismul și călătoriile sunt stimuli importanți pentru dezvoltarea economică, precum și pentru competitivitatea turistică a țărilor. În ciuda contribuției sale la creșterea economică, dezvoltarea sectorului turistic poate fi împiedicată de o serie de obstacole de natură diferită, care pot afecta competitivitatea acestui sector. Printre acestea am putea specifica, sănătatea și igiena în turism, care reprezintă o asigurare a condițiilor pentru menținerea sănătății publice și pentru ca turiștii să se simtă mai în siguranță, iar destinațiile turistice să devină mai competitive. În acest context, scopul acestui studiu este de a analiza importanța și relația dintre sănătate și igienă și competitivitatea destinațiilor.

Astfel, s-a pus accentul pe aspectele care contribuie la creșterea competitivității turismului și pe sănătatea și siguranța călătorilor. Prin intermediul indicelui de competitivitate turistică, au fost evidențiate criteriile care dețin o poziție dominantă în asigurarea condițiilor favorabile pentru turiști.

Rezultatele arată că sănătatea și igiena sunt piloni importanți care măsoară competitivitatea destinației. Analiza indică o corelație pozitivă între pilonul sănătate și igienă și competitivitatea generală.

Cuvinte-cheie: turism, competitivitate, igienă, sănătate, turist.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_12

Descărcări

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи