TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN DOMENIUL PROFESIONAL CONTABILITATE ȘI FISCALITATE ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII ECONOMICE A UCRAINEI

Maksym YATSKO, Viktoriia LEVKULYCH, Yaroslav SHEVERIA, Uzhhorod State University

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Articolul fundamentează și analizează digitalizarea economiei ucrainene din punct de vedere al caracteristicilor

de aplicare și utilizare a tehnologiilor informaționale în activitățile profesionale legate de contabilitate și fiscalitate. Studiul își propune să examineze digitalizarea activităților profesionale în cadrul domeniilor de organizare a pro- ceselor contabile la întreprinderi și a fluxului de lucru al angajaților în domeniul contabilității și fiscalității, așa cum prevăd standardele de contabilitate. De asemenea, studiul explorează interacțiunile de comunicare la diferite niveluri ale managementului întreprinderii, interacțiunile întreprinderii cu mediul extern, producția de consultanță în afaceri pentru activitățile antreprenoriale în domeniile contabilității și fiscalității, precum și organizarea și executarea pro-

ceselor convenționale de afaceri ale întreprinderii, cum ar fi aprovizionarea, producția și vânzările.
În realizarea studiului, autorii au utilizat atât metode inductive, cât și deductive, precum și metode de analiză și

sinteză.
Se așteaptă ca rezultatele obținute pe parcursul realizării acestui studiu să aibă un impact științific și practic asupra

îmbunătățirii și determinării perspectivelor de digitalizare a economiei ucrainene, în special în contextul utilizării tehnologiilor informaționale în activitățile profesionale legate de contabilitate și fiscalitate.

Originalitatea acestei lucrări constă în sugestiile de implementare a filtrului de sancțiuni în activitățile profesionale de contabilitate și fiscalitate, precum și în integrarea acestuia în responsabilitățile oficiale ale personalului contabil.

Cuvinte-cheie: contabilitate, fiscalitate, digitalizare, filtru de sancțiuni, atribuții profesionale ale angajaților din domeniul contabilității și fiscalității.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_13

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи