ROLUL GEOPOLITICII ÎN ANALIZA ȘI INTERPRETAREALUMII CONTEMPORANE

Mihai LESCU, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În cadrul articolului de mai jos, autorul examinează cele trei etape distincte ale evoluției geopoliticii, despre care se vorbește tot mai mult în instituțiile de învățământ superior, dar și în discursul public și mediatic ca o metodă autentică de expertizare a realității vieții internaționale și a relațiilor dintre state. Pe baza unui vast material teoretic la tema dată, autorul distinge aspectele caracteristice ale geopoliticii la fiecare dintre etape, determină, cu prioritate, contribuția acesteia în investigarea lumii contemporane în condițiile societății informaționale, în care rolul esenţial în promovarea intereselor naţionale, a problemelor geostrategice ale statului, a colaborării şi convieţuirii paşnice între popoare revine mass-media. Pe baza examinării temei, articolul propune soluții privind aprofundarea cercetării conceptual-metodologice a geopoliticii, precum și dezvoltarea unei colaborări fructuoase și de durată între aceasta și mass-media pentru a aduce geo-informația mai aproape de public.

Cuvinte-cheie: determinism geografic, geopolitică, geostrategie, geo-informații, concepte și teorii geopolitice, școală geopolitică.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_17

Descărcări

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи