POLITICI MEDIATICE COMUNITARE: INSTRUMENTE DE CONSOLIDARE A RELATIILOR ÎNTRE MEMBRII UNIUNII EUROPENE

Natalia BEREGOI, Moldova State University

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Politicile mediatice ale Uniunii Europene au evoluat semnificativ de-a lungul anilor, servind drept un instru-

ment puternic pentru promovarea unor relații mai consolidate între statele sale membre. Dezvoltarea acestor politici poate fi împărțită în mai multe faze distincte, fiecare reflectând peisajul în schimbare al mass-media și extinderea UE. Politicile mediatice ale UE urmăresc să stabilească un cadru comun pentru serviciile media, facilitând libera circulație a conținutului audiovizual peste granițe. UE a recunoscut nevoia de a concura cu producțiile non-europene și a introdus programe de sprijinire și promovare a operelor europene, oferind finanțare esențială pentru a susține industria mediatică. Politicile mediatice ale UE au jucat un rol esențial în consolidarea relațiilor dintre statele membre prin promovarea unei piețe mediatice unificate, facilitarea schimbului transfrontalier de conținut și promovarea unui sentiment de identitate comun prin intermediul mass-media. Cu toate acestea, se confruntă cu provocări continue în adaptarea la peisajul mediatic în ritm rapid și în adaptarea nevoilor statelor membre și candidate deopotrivă. Ar- ticolul explorează rolul politicilor mediatice comunitare în stimularea relațiilor mai strânse între statele membre și evidențiază provocările în curs ale domeniului mediatic.

Cuvinte-cheie: politici mediatice, Uniunea Europeană, conținut, radiodifuziune, serviciu public, integrare europeană, servicii media audiovizuale, televiziune.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_19

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи