TELEVIZIUNEA DIN REPUBLICA MOLDOVA: ANII DE NOU FĂGAȘ (1988 – 1998)

Boris PARFENTIEV, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Primii ani din perioada analizată, de facto, coincid cu primii ani de tranziție de la totalitarism la democrație. Pluralismul de opinii, sistemul pluripartidist, libertatea de exprimare au devenit o realitate înfăptuită în mod legal în societatea încă sovietică. Astfel au fost create premise pentru dezvoltarea unui jurnalism liber. După declararea suveranității Republicii Moldova din 1990 și independenței din 1991, survin schimbări radicale – Televiziunea de stat își schimbă statutul și devine Televiziune Națională, apar programe de dezbatere a problemelor stringente din societate. Însă, din 1993, se observă şi primele însemne de cedare a unor poziţii obţinute în primii ani de tranziţie. Se revine la unele practici din perioada precedentă. Sporeşte volumul de emisie dedicat reflectării activităţii organe- lor statale - tipice dări de seamă, în care lipseau alte puncte de vedere - reminiscenţe din sistemul totalitarist. Spre sfârșitul perioadei analizate fost redusă finanţarea televiziunii, care a adus o diminuare a volumului de emisie (până la 6 ore pe zi) ceea ce nu permitea o evaluare exhaustivă a multiplelor probleme din societate.

Cuvinte-cheie: televiziune, societate, independență, tranziție, democratizare, politici editoriale, libertate de ex- primare, pluralism de opinii.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum2(11)2023_20

Descărcări

Publicat

2024-01-13

Număr

Secțiune

Статьи