DIDACTICA ADULȚILOR – COMPONENTĂ A ANDRAGOGIEI: PARTICULARITĂȚI ȘI CATEGORIILE DE BAZĂ

Vladimir GUȚU, Carolina ȚURCANU Moldova State University

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

În stadiul de dezvoltare rapidă a științei și a pieței serviciilor educaționale pentru adulți, s-a format o direcție

relativ nouă în educație - andragogia (pedagogia adulților).
În prezent, andragogia ocupă un loc în structura științelor educației ca categorie independentă, având în același timp

propriul aparat științific, metode de cercetare, abordări științifice și principii. Acest articol încearcă să fundamenteze și să definească conceptele și categoriile de bază ale didacticii adulților: subiect, sarcini, funcții. O atenție deosebită este acordată principiilor învățării adulților: prioritate a învățării independente, încredere pe experiența personală, individualizarea învățării, contextul învățării, dependența de nevoile individuale, considerându-le motive și surse pentru proiectarea rezultatelor învățării.

În acest moment, învățarea adulților este considerată în cadrul următoarelor caracteristici: autoreflexivitate andragogică, decentralizarea demersului andragogic de construcție/ reconstrucție a teoriei andragogice, contextual- izarea învățării și educației adulților.

Cuvinte-cheie: andragogie, didactics of adults, autoformare, învățarea și educația adulților.

 

DOIhttps://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_01

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи