VIOLENȚA ȘCOLARĂ ȘI MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

Corina BALAN Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Acest articol abordează problematica violenței școlare din perspectiva impactului asupra managementului clasei de elevi. În contextul managementului clasei de elevi, comportamentele elevilor şi ale profesorilor sunt influenţate de o serie de factori care își pun amprenta asupra relațiilor dintre interlocutori. Relaţiile educaţionale determină compor- tamente pozitive sau negative. Relaţiile pozitive generează o atmosferă dezirabilă, un climat constructiv, în timp ce relațiile negative generează un climat indezirabil și conflictual, creând probleme de disciplină. Disciplina, văzută ca un comportament dezirabil în clasa de elevi, poate fi definită ca un proces care determină soluţionarea problemelor disciplinare și, implicit, prevenirea și contracararea comportamentelor violente ale elevilor.

Cuvinte-cheie: violența școlară, managementului clasei de elevi, disciplină, climat educațional.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_04

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи