PARTICULARITĂȚI ALE COMPETENȚEI DE EVALUARE FORMATIVĂ LA CADRELE DIDACTICE UNIVERSITARE

Valeria BOTEZATU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Evaluarea formativă reprezintă o problemă actuală în proiectarea didactică în învățământul universitar. Evalu- area depășește, astfel, statutul de etapă finală a activităților de predare – învățare, pe care îl deținea în didactica tradițională, importantă fiind evaluarea formativă, pe tot parcursul procesului didactic, care valorizează şi susține învățarea prin reglarea imediată şi interactivă.

Fiind o evaluare centrată pe proces, evaluarea formativă are un caracter dinamic şi flexibil, asigurând reglarea ,,din mers” a activităţii educaţionale. În acest sens, evaluarea formativă permite profesorului să regleze interactiv, în mod continuu şi sistematic învăţarea și predarea.

Articolul de față evidențiază importanța competenței de evaluare formativă în învățământul universitar, prin pris- ma componentelor sale: măsurarea, feedback-ul și aprecierea. În acest context, sunt reflectate rezultatele experimen- tului psihopedagogic de constatare cu referire la competența de evaluare formativă a cadrelor didactice universitare.

Cuvinte-cheie: evaluare, evaluare formativă, competență, măsurare, feedback, apreciere, cadre didactice univer- sitare.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_06

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи