DEZVOLTAREA RESPONSABILITĂȚII LA STUDENȚI PRIN PRISMA PRINCIPIULUI ANGAJAMENTULUI

Nadejda BUTNARI, Nina BÎRNAZ Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Angajamentul prespune un comportament responsabil al studenților în procesul de instruire. Determinat cu statut de principiu, anagajamentul derivă din gândirea critică existențială, dimensiune esenţială a inteligenţei spirituale. În procesul de instruire, principiul angajamentului se referă la crearea de către cadrul didactic a contextelor educaţionale în care studenții vor fi încurajaţi să se implice, prin posibilitatea alegerii, luării de decizii şi asumării responsabilităţii în raport cu alegerile făcute şi deciziile luate. În prezentul articol sunt reflectate un șir de strategii specifice, orientate spre dezvoltarea responsabilității la studenți și anume: crearea unui mediu de învățare colaborativ, stabilirea unor obiective clare și relevante pentru student, realizarea sarcinilor din domeniul profesional autentic, oferirea feedback- ului constructiv și implicarea studenților în luarea deciziilor. Pentru realizarea acestor strategii a fost adaptată o stra- tegie generală relevantă contextului didactic - Strategia „4 Ce” pentru dezvoltarea gândirii critice. Această strategie reflectă componentele prin prisma cărora poate fi dezvoltată și evaluată responsabilitatea studenților. Astfel, corelația dintre aceste strategii: strategia „4Ce” și strategiile specifice generează un design didactic prietenos, orientat spre dezvoltarea responsabilității la studenți în procesul de instruire.

Cuvinte-cheie: inteligență spirituală, gândire critică existențială, angajament, principiul anagajamentului, res- ponsabilitate, strategia ,,4 Ce”, studenți.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_07

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи