ABORDĂRI LINGVISTICE PRIVIND DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE PRAGMATICĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Angela DIMITRIU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

În acest articol sunt reflectate abordări lingvistice privind dezvoltarea competenței de comunicare. Competența de comunicare, având drept premisă dimensiunea lingvistică, este utilizată în actul comunicării personale și profesiona- le. Pragmatica este modul în care transmitem mesajul prin comunicare, prin marcarea caracterului activ și interactiv al limbajului și structura de norme stabilite în cazul comunicării lingvistice. Competența de comunicare pragmatică pune în valoare capacitatea de a cunoaște, înțelege, construi discursuri coerente și adecvate circumstanțelor sociale, interculturale și profesionale în care are loc comunicarea. Stăpânirea competenței de comunicare pragmatică în limba engleză evidențiază capacitatea elevului din învățământul profesional tehnic pentru interacțiune socială și carieră profesională la nivel global.

Cuvinte-cheie: abordări lingvistice, competență de comunicare, pragmatică, competență de comunicare pragma- tică, comunicare în limba engleză.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_09

 

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи