DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE PRIN ACTIVITĂȚI DE MENTORAT

Elena GOGOI Universitatea Tehnică a Moldovei

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Dat fiind dinamismul societății, dar și a reformelor din sistemul educațional, personalul academic trebuie să se adapteze în timp record pentru a face față imperativelor acestora. Procesul de predare în care sunt antrenate cadrele didactice necesită actualizare, accelerare și consolidare. În acest context, constatăm că parteneriatele de învățare devin tot mai prezente în mediul academic, mentoratul fiind recunoscut drept unul din cele mai răspândite. Astfel, mentoratul, fiind ancorat în programele de formare profesională devine un instrument orientat spre dezvoltarea ca- rierei didactice. Scopul studiului dat rezidă în identificarea și configurarea ariei comportamentale a mentorului în învățământul superior. Modelul identificat va contribui la consolidarea competențelor profesionale și sporirea calității procesului educațional.

Cuvinte-cheie: arie comportamentală, mentorat, mentor, mentorabil, accelerare, consolidare, context, relaționare.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_11

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи