CONTEXTUL SOCIO-ECOLOGIC AL ANXIETĂȚII ȘCOLARE LA ADOLESCENȚI

Asla MIRIB , Valentina BODRUG-LUNGU Moldova State University

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Prezentul articol propune un cadru socio-ecologic al anxietății școlare pentru a explora anxietatea școlară a adolescenților (prin caracteristicile individuale), în raport cu microsistemul (prin relațiile cu părinții și semenii), mezosistemul (prin cultura organizațională școlară, relațiile cu profesorii), exosistemul (prin comunitatea școlară extinsă) și macrosistemul (prin norme sociale și inițiative guvernamentale).

Având in vedere că fenomenul anxietății școlare în rândul adolescenților are mai multe fațete, analiza acestuia în contextul condițiilor psihopedagogice și sociale oferă un spațiu mai larg de înțelegere a fenomenului. Factorii determinanți/de risc includ: factori individuali, familiali, școlari, societali.

Principalele puncte ale cadrului socio-ecologic prezentat al anxietății școlare se bazează pe analiza literaturii și cercetări. Cadrul și practicile sugerate urmează a fi consolidate folosind intervenții practice și producerea de mai multe date bazate pe dovezi.

Cuvinte-cheie: anxietate școlară, cadrul socio-ecologic, adolescent, microsistem, mezosistem, exosistem, macrosistem.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_12

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи