EVALUAREA SUMATIVĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL-TEHNIC: GENERALITĂȚI

Cătălina OSOIANU, Nina BÎRNAZ Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

În această lucrare analizăm aspectele teoretice, fundamentale generale ale conceptului de evaluare sumativă în învățământul profesional-tehnic, cu scopul familiarizării cu elementele distincte ale procesului de evaluare suma- tivă. Evidențiem faptul că anume cadrele didactice trebuie să aleagă adecvat sau să elaboreze metode de evaluare, să administreze și să interpreteze rezultatele evaluării, să utilizeze rezultatele evaluării valorificându-le în adoptarea de decizii, să dezvolte și să aplice procedeele de notare, să comunice rezultatele evaluării având în vedere diverse cate- gorii de audienţă, să recunoască și să evite implicaţiile non etice, ilegale, efectele distorsionate ale unor proceduri de evaluare și astfel, prin competențele analizate în lucrare și funcțiile evaluării summative putem facilita acest proces.

Cuvinte-cheie: evaluare sumativă, forme de evaluare, competență de evaluare, învățământ profesional-tehnic.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_13

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи