INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ȘI IMPACTUL EI ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII ELEVULUI DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

Olguța SANDALĂ Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Cercetarea evocă importanța inteligenței emoționale și impactul asupra dezvoltării personalității elevului de vâr- stă școlară mică. Schimbările sociale rapide, presiunile cuceririlor ştiinţifice şi amplificarea problematicii globale a lumii contemporane furnizează permanent provocări educaţiei şi noi oportunităţi de dezvoltare a dimensiunilor per- sonalităţii umane. Un coeficient sporit de inteligenţă emotională asigură integrarea de succes, cu minim de conflicte inter- şi intrapersonale. Eficienţa şcolarului mic este determinată nu doar de coeficientul de inteligenţă (capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor), dar şi de anumite trăsături de personalitate, deoarece trăind într-o societate în continuă schimbare, elevul va trebui să se orienteze şi să se integreze în mediul şcolar prin compe- tenţe de comunicare şi competenţe emoţionale.

Cuvinte-cheie: personalitatea elevului, emoționalitate.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_15

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи