EXPLORAREA MODELULUI PEDAGOGIC INTEGRAT DE FORMARE A COMPETENȚELOR MANAGEMENTULUI CONSILIERII EDUCAȚIONALE, DESTINAT CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: CERCETARE EXPERIMENTALĂ

Lilia STEGĂRESCU Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Articolul reprezintă un studiu experimental de implementare a Modelului pedagogic integrat de formare a competențelor managementului consilierii educaționale, elaborat în baza determinării fundamentelor teoretice, stabi- lirii dimensiunilor și valorilor managementului consilierii educaționale a elevilor și părinților în treapta învățământului primar. Este elucidat demersul de formare a competențelor manageriale în consilierea educațională a cadrelor didac- tice la nivel de cunoaștere, aplicare și integrare, sunt analizate și interpretate rezultatele obținute în experimentul pedagogic. Totodată, articolul redă succint acțiunile formative desfășurate, rezultatele probei de sinteză, realizată după șase luni de la cercetarea de bază și satisfacția părinților în urma consilierii educaționale privind eficientizarea educației familiale a copiilor de vârstă școlară mică. Se menționează faptul funcționalității programului formativ și al modelului pedagogic implementat.

Cuvinte-cheie: consiliere educațională, management al consilierii educaționale, învățământ primar, elevi de vâr- stă școlară mica, cadre didactice, părinți.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_16

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи