INCLUZIUNEA ELEVILOR CU TSA ÎN CLASELE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ

Mihaela TOMA Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

În acest articol sunt abordate provocările pe care le reclamă incluziunea elevilor cu tulburări din spectrul autist, dar şi cu alte tipuri de dizabilităţi, cât şi procesul de incluziune în general, în cadrul claselor din învăţământul de masă, alături de ceilalţi colegi tipici, atât din punct de vedere teoretic, cât şi exemple praxiologice concrete, pentru a contribui la favorizarea acestui proces şi convertirea instituţiei de învăţământ într-o şcoală incluzivă.

Se expun aspecte conceptuale din România şi Republica Moldova în ceea ce priveşte colaborarea eficientă dintre cadrele didactice şi alte persoane specializate implicate în procesul incluziunii, în ceea ce priveşte adaptarea curricu- lară şi oferirea de sprijin suplimentar în funcţie de necesităţile copiilor, crearea şi menţinerea unui parteneriat activ cu părinţi-elevii cu dizabilităţi şi şcoală, precum şi depistarea şi aplicarea unui set de soluţii optime de facilitare a acestui proces, care vor contribui la incluziunea acestora în instituţiile din învăţământul de masă.

Cuvinte-cheie: incluziune, elevi cu autism, dizabilităţi, învăţământ general.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_17

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи