ACTIVITĂȚI DE CREARE ȘI VALORIFICARE ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE A MANUALELOR DIGITALE INTERACTIVE DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Tatiana CHIRIAC, Nicolae BALMUȘ, ,,Ion Creangă” State Pedagogical University of Chișinău Elvira MUNTEANU, Lyceum ,,Dante Alighieri”, Chișinău

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

A MANUALELOR DIGITALE INTERACTIVE DE LIMBĂ ENGLEZĂ
Manualele digitale pot juca un rol esențial în reprezentarea conținutului educațional al unei discipline școlare

datorită caracteristicilor lor interactive și multimedia. Scopul prezentei cercetări este de a analiza critic unele tipuri de resurse educaționale interactive dezvoltate prin intermediul aplicației MDIR Constructor 2.0 pentru a valorifica manualele digitale de limba engleză în procesul de predare. O analiză de conținut despre utilizarea calculatorului în învățarea limbilor străine a fost introdusă de mulți cercetători în ultimii ani. În lucrare se prezintă impactul ma- nualelor digitale în domeniul învățării limbii engleze și se evidențiază capacitățile manualului digital de a sprijini diferite activități de clasă pentru a stimula învățarea centrată pe elev și individualizarea în învățarea limbii engleze. În primul rând, se va discuta despre adoptarea Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în procesul educațional din țara noastră. În al doilea rând, vor fi examinate o serie de studii științifice despre implicarea computerului într- un mediu de învățare a limbilor străine. Și, în final, vor fi prezentate aspectele practice privind dezvoltarea unor resurse educaționale interactive în cadrul manualului digital pentru limba engleză nivel A 1.2.

Cuvinte-cheie: manuale digitale, resurse educaționale interactive, aplicația MDIR Constructor 2.0.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_18

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи