EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR VERSUS EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNCȚIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL ȘI A CARABINIERILOR DIN CADRUL MAI

Andrian CIUMAC Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Cunoștințele în sine nu sunt de mare folos funcționarilor publici cu statut special și carabinierilor din cadrul Mi- nisterului Afacerilor Interne (MAI), pe când competenţele, deținând un grad esențial de superioritate în comparație cu cunoștințele, acordă acestor funcționari posibilitatea de a demonstra în mod practic dacă sunt în stare să acţioneze potrivit cu ceea ce cunosc. Din această perspectivă, aplicarea procesului de evaluare a calității personalului din cadrul MAI, pe dimensiunea formării profesionale, este mai relevantă și mai obiectivă anume în legătură cu competențele. O astfel de abordare a proceselor de evaluare va contribui în mod sigur la creşterea nivelului de performanţă profesi- onală a personalului din cadrul MAI, fapt care va genera beneficiarilor suficientă siguranță, iar satisfacţia cetăţenilor faţă de calitatea personalului MAI va atinge cote scontate.

Cuvinte-cheie: evaluare, competențe, cunoștințe, formare profesională, funcționari publici cu statut special, proces.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_19

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи