MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI EXTRAȘCOLAR (NONFORMAL) AL ELEVILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Liliana POSȚAN Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău Ludmila BOTNAR Centrul Republican pentru Copii și Tineret ,,ARTICO”, Chișinau

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

În articol se analizează cadrul teoretic și experimental privind managementul educației și învățământului extrașcolar în Republica Moldova. Specificăm unele repere pentru eficintizarea managementului educației și învățământului extrașcolar ca subsistem al învățământului general, propunem un set de factori care fundamentează managementul educației și învățământului estrașcolar: legislația și politicile sectoriale/ intersectoriale, concepțiile, metodologiile, studiile privind educația și învățământul extrașcolar, elevii, părinții, cererea, exprimată prin nevoi, dorințe, interese ale acestora, partenerii din comunitate, la nivel national și international, APL, ONG, categoriile spe- cifice procesului de management. Prezentăm datele unui sondaj asupra managementului educației și învățământului extrașcolar în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: educație, învățământ extrașcolar, management, educație nonformală, învățământ general, con- ceptualizare.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_20

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи