ABORDĂRI PSIHOPEDAGOGICE REFERITOARE LA ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCAȚIONALE ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI NONFORMALE

Valeria BOTEZATU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Din perspectiva teoretică și praxiologică, educația nonformală reprezintă o dimensiune importantă a educaţiei permanente şi parte integrantă a învăţării pe tot parcursul vieţii.

În articolul de față se analizează conceptul și caracteristicile educației nonformale și se prezintă abordările psihope- dagogice referitoare la organizarea activităților educaționale în contextul educației nonformale. Abordările pedagogice ale educației nonformale se referă la sistemul de teorii reprezentat de teoria învățării prin cooperare, teoria umanistă a personalității și abordarea educației centrate de cel ce învață, care asigură direcții teoretice în vederea organizării efici- ente a activităților extracurriculare și extrașcolare. Educația nonformală se bazează și pe teorii psihologice precum teoria behavioristă, teoria constructivistă, teoria socio-cognitivă abordate într-o viziune integralistă şi postmodernă.

Cuvinte-cheie: educație nonformală, activități extracurriculare, învățământ extrașcolar, educație, abordări psi- hopedagogice, cadre didactice, elevi.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_21

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи