ABORDĂRI PSIHOLINGVISTICE ȘI MOTIVAȚIONALE PENTRU ÎNVĂȚAREA MAI MULTOR LIMBI

Hana WITTMAN Moldova State University

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Acest articol abordează problema identificării nevoilor de învățare și educație ale adulților, în primul rând educația

non-formală și educația multilingvă. Sunt analizate diferite concepte și modele pentru a identifica nevoile de învățare și educație ale adulților. Se întemeiază un concept și se dezvoltă o metodologie în acest sens. Sunt descriși în detaliu factorii care generează nevoile de învățare și educație ale adulților: factori externi – politici educaționale naționale, politici educaționale instituționale, proiecte de reformă educațională etc.; factori interni – nevoia de compensare, recapitulare, cunoștințe complementare, nevoia de recalificare, nevoia de a-și realiza propriile interese și opțiuni, nevoia de valorificare a timpului liber etc. În același timp, locul limbilor străine - fie că limbile mondiale sau limbi de patrimoniu – în cadrul sistemului de învățământ este extrem de complex. Întrucât există multe deficiențe în ceea ce privește pregătirea profesorilor pentru predarea acestor limbi, metode de predare a limbilor, materiale de studiu actualizate care se potrivesc contextului învățării limbilor, metode de evaluare.

Cuvinte-cheie: psiholingvistic; bilingvism; motivaționale; limbi; educație multilingvă; metode de predare; me- todologia educațională.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_22

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи