PROBLEMATICA PEDAGOGICĂ A FAMILIEI SOCIALMENTE VULNERABILE

Roxana Nicoleta ANDRONACHE Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Pe treptele progresului socio-economic şi cultural politica familiei a fost însoţită atât de crearea condiţiilor favora- bile pentru dezvoltarea ei, cât şi de apariţia unui şir de contradicţii, greutăţi ce afectează stabilitatea ei, probleme soci- ale extrem de dificile pentru majoritatea societăţilor. Transformările pe care le suportă instituţia familiei în prezent au stimulat semnificativ studierea ei sub cele mai diverse aspecte: demografic, etnografic, juridic, psihologic, medical, antropologic, sociologic, al asistenţei sociale etc. În acelaşi timp, menţionăm că devin tot mai actuale investigaţiile interdisciplinare şi comparative, ale căror generalizări vor permite să fie dezvăluite tendinţele dezvoltării şi perspec- tivele instituţiei familiei, să fie întreprinşi paşi importanţi pe calea adoptării politicilor familiale eficiente.

Cuvinte-cheie: familia socialmente-vulnerabilă, politici educationale eficiente, viziune pedagogică.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_23

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи