ABORDAREA EVALUĂRII ALTERNATIVE LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

Nicolae BRAGARENCO Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Schimbările recente produse în societate, generate de trecerea de la perioada industrială la cea a tehnologiilor informaționale și de comunicare, a dus la schimbări esențiale în procesul de predare-învățare-evaluare la nivelul întregului sistem educațional universitar. Aceste transformări au influențat direct și asupra disciplinei educație fizică din instituțiile de învățământ superior, impunând specialiștii din domeniu, să caute unor noi soluții care vor contribui la creşterea eficacităţii procesului de formare a competențelor specifice disciplinei în corelare cu cele profesionale/ de specialitate. Proiectarea curriculumui disciplinar la disciplina educație fizică, un nou concept flexibil, care oferă studentului posibilitatea de a alege individual forma/ modul de practicare a activităților pentru formarea/dezvoltarea competențelor specifice, impune noi abordări privind evaluarea. Evaluarea la disciplina educație fizică a studenților ce practică activitățile de educație fizică și sport individual sau în asociații sportive, în afara USM (formă/mod de practicare a activităților motrice prevăzut de curriculum disciplinar), trebuie orientată spre o abordare multidimen- sională și realizată prin metode alternative. Această lucrare propune o abordare a evaluării alternative la disciplina educație fizică, prin aplicarea metodei portofoliului pentru studenții ce practică probe de sport independent, altele decât cele oferite de USM, care pot asigura pe deplin formarea competențelor specifice ale disciplinei în alte contexte de învățare.

Cuvinte-cheie: educație fizică, strategii de evaluare, evaluare alternativă, studenți USM.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_26

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи