EVALUAREA PREGĂTIRII MOTRICE A ELEVILOR LICEENI

Daniel Dragoș OPRESCU, Constantin CIORBĂ Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

În activitatea didactică, de-a lungul timpului, educatorii observă diferite fenomene care se manifestă la nivelul gru- purilor de elevi cu care vin în contact și, de multe ori, observațiile sistematice creează clar pentru profesionist o anumită tendință de evoluție. Pentru a generaliza și a formula ipoteze clare sau concluzii este necesar ca aceste observații să fie analizate și din perspectiva unor date statistice, care ne oferă dimensiunea fenomenelor observate, în termeni mult mai exacți decât cele formulate pe baza observațiilor zilnice. Tendința de scădere a motivației de practicare a exercițiului fizic este una pe care au sesizat-o mulți specialiști, la nivel global, ceea ce oferă o bază de plecare pentru analiza efectu- ată în acest articol. Efectele lipsei de motivație se corelează și cu statisticile oferite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care indică o creștere a ratei obezității în rândul copiilor și adolescenților, cauzele fiind multiple, iar lipsa prac- ticării exercițiului fizic fiind una dintre cele mai importante, alături de alimentația neadecvată. Necesitatea identificării unor instrumente de intervenție pentru a crește nivelul de motivație a practicării exercițiului fizic este una stringentă, însă intervenția se va baza pe date statistice clare, care să indice dimensiunea fenomenului, nivelurile la care se manifes- tă, precum și efectele în rândurile copiilor și adolescenților. Studiul de față își propune să aducă date noi în acest sens, în vederea dimensionării și a realizării designului unei metodologii de intervenție care să schimbe aceste tendințe.

Cuvinte-cheie: evaluare, elevi, motivație, exercițiu fizic, educație fizică.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_27

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи