ARGUMENTAREA NECESITĂȚII PREGĂTIRII INTEGRATE A ARBITRILOR DE RUGBY DE ÎNALTĂ CALIFICARE

Robert DIACONESCU Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Nicolae BRAGARENCO Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Acest articol scoate în evidență necesitatea unei abordări speciale în pregătirea arbitrului ce oficializează un meci de rugby. Abordarea specială a pregătirii arbitrului de rugby este determinată de complexitatea jocului, care este caracterizată prin multitudinea de acțiuni tehnico-tactice operate de sportiv în cele trei forme de joc, joc grupat-pene- trant, joc desfășurat și jocul cu piciorul, dar și de existența momentelor fixe și multitudinea punctelor de fixare carac- teristice jocului. Cunoașterea regulilor de joc și pregătirea fizică a arbitrului nu este suficient pentru a dirija un meci de rugby, a aplica corect și imparțial prevederile regulamentului. Arbitrul trebuie să posede cunoștințe aprofundate despre tehnica și tactica jocului care va permite anticiparea abaterilor de la regulament. Totodată este de menționat faptul că pregătirea arbitrilor de rugby trebuie să se producă într-o formă complexă, aplicând strategii care să îmbine metodele și mijloacele pregătirii teoretice, fizice, tehnico-tactice și psihologice. Această abordare, în literatura de specialitate, este definită pregătire integrată.

Cuvinte-cheie: competiție sportivă, rugby, arbitr, pregătire integrată.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_28

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи