ABORDAREA TEORETICĂ PRIVIND EFICIENȚA APLICĂRII MIJLOACELOR DIN RUGBY ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ LA ELEVII CICLULUI LICEAL

Nicolae BRAGARENCO Universitatea de Stat din Moldova Marian UDROIU Liceul Teoretic „Marin Preda”, București, Romania

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

În acestă lucrare este prezentată abardarea teoretică a specialiștilor din domeniul educație fizică și sport privind eficiența aplicării mijloacelor din rugby în lecția de educație fizică la elevii din învățământul liceal. Sunt analizate documentele de politici ce reglementează procesul educational la disciplină, care reflectă flexibilitate în abordarea mijloacelor specifice probelor de sport pentru formarea competențelor specifice ale disciplinei educație fizică. Anali- za şi sinteza literaturii de specialitate, în special al jocului de rugby, scoate în evidență valențele formative ale probei de sport în aspect psihologic, sociologic, motric și al formării personalități celui ce o practică. Mijloacele care pot fi aplicate în lecția de educație fizică pentru însușirea elementelor și procedeelor tehnico-tactice din rugby vor influiența direct asupra motricității generale și al nivelul pregătirii fizice al elevului, fapt confirmat de către specialiștii din do- meniu, totodată, aceasta ar fi și un argument pentru proectarea jocului de rugby în cadrul curriculumul disciplinar/ programei curriculare la nivelul disciplinelor sportive alternative.

Cuvinte-cheie: educație fizică, mijloace din rugby, valețe formative, elevii ciclului liceal.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_29

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи