UNELE PARTICULARITĂȚI ALE EVOLUȚEI ARTEI COREGRAFICE ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA: CADRUL VALORIC ȘI EDUCAȚIONAL

Snejana APOSTOL Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Articolul dat prezintă un demers analitic al evoluției artei coregrafice în România și Republica Moldova. Accen- tul este pus pe analiza evoluției dansului scenic clasic, precum și a dansului popular. E de menționat, că dezvoltarea artei coregrafice în România a fost puternic influențată de coregrafia europeană. Secolele XIX și XX au fost cele mai semnificative pentru dezvoltarea baletului românesc. Au fost montate cele mai cunoscute balete clasice: Zâna păpușilor, Lacul lebedelor, Priculiciul etc. Faima baletului românesc au adus: Anton Romanowski, Floria Capsali, Oleg Danovski. În Republica Moldova baletul s-a dezvoltat sub influența coregrafiei europene și ruse, având o bază importantă- dansul popular. Anume dansul popular a creat premise pentru constituirea dansului scenic popular, re- prezentat, în primul rând, de ansamblul academic „Joc” – primul ansamblu profesionist de dansuri populare, condus de mai mulți ani de artistul poporului V. Curbet.

Cuvinte-cheie: balet, dans, artă coregrafică, arta dansului, dans popular, dans scenic, dans clasic.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_31

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи