DIRECȚII ALE EDUCAȚIEI AXIOLOGICE LA PREȘCOLARI

Ionela MEIROȘU Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Articolul prezintă un sistem de idei teoretice care au stat la baza conceptualizării unor direcții ale educației axiologice la preșcolari necesare pentru valorificarea în mediul educațional a valorilor – scopuri, a valorilor – mijloace și a valorilor – criterii de evaluare prin valorificare eficace a dimensiunilor parteneriatului educațional. Conținutul articolului prezintă condițiile pedagogice care asigură educaţia axiologică, deoarece spre desebire de educația prin și pentru valori în învățământul general, la preșcolari nu poate fi abordată problema valorizării imediate a referențialului axiologic. Proiectarea etapelor de realizare a unui parteneriat educațional pe dimensiunea educației axiologice aduce clarificări esențiale la nivelul proiectării obiectivelor, a conținuturilor și a strategiilor adecvate pentru atingerea valorilor-scopuri. Educatorii sunt deschiși pentru colaborare în sensul autodezvoltării profesionale continue pentru abordarea competentă a demersului educațional în învățământul preșcolar. Interpretarea raportului valoare-educație, valoare-atitudine, valoare-mijloc dintr-o perspectivă preponderent socioculturală, permit interpretarea valorilor ca fapte sociale. Oportunitatea conjugării eforturilor în cadrul parteneriatului educațional pentru formarea orientărilor valorice rezultă din conținutul documentelor de politici ale educației (Codul educației), a documentelor curriculare, impuse de provocările lumii contemporane.

Cuvinte-cheie: preșcolari, educație axiologică, orientări valorice, referențial axiologic.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_32

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи