MODELUL CONCEPTUAL AL REFERENȚIALULI AXIOLOGIC AL ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE

Florina-Teodora BICULESCU Director, Liceul Tehnologic Topoloveni, România

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Articolul prezintă rezultatele cercetării teoretice privind referențialul axiologic al elevilor din învățământul primar. Debutând în cercetare cu ideea despre caracterul continuu al învățării sistemului de valori ale personalității umane, la baza configurării științifice a modelului conceptual al RAE au stat fundamentele teoretice ale RAE ce au creat premise pentru valorificarea pertinentă a unor concepte (valoare, orientări valorice, referențial axi- ologic), teorii pedagogice (valorilor, încrederii, integralizării orientărilor valorice etc), modele (educației bazate pe inteligență emoțională), paradigme (umanistă, constructivistă, cognitivistă etc), principiile formării orientărilor valorice și mecanisme de formare a orientărilor valorice, promovate metodologic de teoria învățământului pri- mar. Determinantele curriculare privind RAE scot în evidență valorile prioritare ale elevilor: respect, bunătate, autoeducație, reflecție, gestionarea resurselor, managementul învățării, reziliența, creativitatea, excelența, asertivi- tatea, empatia, spiritul inovator, autonomia, integritatea și responsabilitatea. Studiul procesului de formare a valo- rilor evocate au condus la stabilirea mecanismelor constituirii etapizate a referențialului axiologic în învățământul primar dinspre conștientizarea valorilor spre afirmarea axiologică, validarea socială și reflecția axiologică orientată spre autoeducație permanentă. parcursul axiologic al elevilor facilitează consolidarea trăsăturilor caracteriale ale personalității elevilor ajustate la orientările valorice specifice vârstei în context axiologic socioeducațional din perspectiva politicilor educației.

Cuvinte-cheie: valori, referențial axiologic, elevii claselor primare, educație axiologică, context axiologic, competența de dezvoltare personală.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_33

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи