DINAMICA DEZVOLTĂRII REFLEXIVITĂȚII LA STUDENȚI

Veronica RUSOV Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Autori

  • USM_ADMIN

Rezumat

Articolul se încadrează în problematica învățământului superior, care, fiind marcat de modernizare și inovare conti- nuă la cerințele societății contemporane, caută soluții pentru formarea/dezvoltarea calității de subiect al studenților ca viitori profesioniști. În baza analizei conceptuale a termenului de „reflecție”, este argumentată importanța reflexivității în asigurarea învățământului superior centrat pe student. Studiu empiric al dinamicii dezvoltării reflexivității la studenți în procesul de formare profesională inițială în cadrul învățământului superior a scos în evidență necesitatea adaptării tehnologiilor didactice reflexive la potențialul reflexiv al studenților, care s-a dovedit a fi manifestat diferit pe parcursul anilor de studii.

Cuvinte-cheie: reflecție, reflexivitate, diagnosticarea reflexivității, învățământ centrat pe student, calitatea de subiect.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_35

Descărcări

Publicat

2023-06-23

Număr

Secțiune

Статьи